دوازدهمین منجی

با عرض پوزش به دلیل مذاکرات به عمل آمده با اقای خدادادی ایشان عدم رضایت خود را مبنی بر انتشار مطالب کتب ایشان در دنیای مجازی را اعلام نمودند به همین دلیل بنده نمیتوانم پاسخگوی شما بیماران محترم باشم!


شما می توانید با مراجعه به کتاب "عسل درمانی" دکتر جمشید خدادادی این بیماریتان را درمان کنید

شما با استفاده از راه های زیر میتوانید مستقیماً با دکتر جمشید خدادادی در تماس باشید :موضوعات:حدیث قدسی ,
1|

درباره وب